Bestuur

Voordelen van een bestuursjaar bij SOG

SOG heeft een bestuur dat uit studenten bestaat. Zij zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Een bestuursjaar bij SOG is parttime, de bestuursleden studeren in hun bestuursjaar gewoon door. Lijkt het je leuk om deel uit te maken van het volgende SOG bestuur? Houd dan onze website/sociale media in de gaten of mail naar onze secretaris voor meer informatie.

Er zijn verschillende functies binnen het bestuur: voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, secretaris, commissaris activiteiten en commissaris onderwijs. Statutair gezien moet een bestuur van SOG minimaal een voorzitter, penningmeester en secretaris bevatten.

Voorzitter
De voorzitter is verantwoordelijk voor vrijwel alle zaken die met SOG te maken hebben. Hij/zij/hen ziet er op toe dat alles binnen de vereniging en het bestuur goed verloopt. De voorzitter heeft contact met verschillende partijen zoals de OSHU, het IGT&D en andere studieverenigingen. Daarnaast zit de voorzitter algemene leden vergaderingen en bestuursvergaderingen voor.

Vicevoorzitter
De vicevoorzitter heeft als taak om de voorzitter zo goed mogelijk te ondersteunen, en indien nodig diens taken tijdelijk over te nemen.

Penningmeester
De penningmeester is binnen SOG eindverantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. Hij/zij/hen draagt zorg voor de financiële administratie en is contactpersoon voor financiële partners.

Secretaris
Binnen het bestuur is de secretaris verantwoordelijk voor het contact met de leden. Hij/zij/hen verstuurt de nieuwsbrief, houdt de website up-to-date en beheert het ledenbestand. Daarnaast notuleert de secretaris zowel de wekelijkse bestuursvergaderingen als de ALV’s.

Commissaris activiteiten
De commissaris activiteiten van SOG is verantwoordelijk voor de inhoud van de activiteiten. Hij/zij/hen zit de activiteitencommissie voor.

Commissaris onderwijs
De commissaris onderwijs coördineert acties m.b.t. aankomende studenten zoals de meeloopdag, studiekeuzecheckdag en de open dagen/avonden. Daarbij regelt hij/zij/hen de stages vanuit SOG.