Geschiedenis

SOG bestaat sinds de zomer van 2014 en is opgericht door een bestuur van oorspronkelijk vijf personen. In het oprichtingsjaar had SOG een zestal commissies (exclusief de kascontrolecommissie). SOG heeft in het eerste jaar veel veranderingen meegemaakt. De veranderingen vonden met name plaats binnen de bezetting van het bestuur. Ook in het bestaan en de bezetting van de commissies vonden veranderingen plaats. 

SOG is vanaf de oprichting officieel geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en heeft vanaf het begin statuten, een huishoudelijk reglement en een financieel reglement. Gedurende het eerste bestuursjaar zijn hierin geen fundamentele wijzigingen doorgevoerd. In 2016 is er een statutenwijziging geweest waarbij artikel vier en vijf een ander jasje kregen.

De focus lag in het eerste jaar vooral op het organiseren van het Eerstejaarskamp (EJK), het werven van leden en het aangaan van samenwerkingen met partners uit het werkveld. De jaren daarna heeft SOG een professionalisering doorgemaakt en is gegroeid tot over de honderd leden. In 2016 is de internationale commissie toegevoegd aan de huidige commissies: de kamp-, activiteiten- en kascontrolecommissie.

Het werk dat SOG heeft kunnen doen en doorgaans wil uitdragen is niet mogelijk geweest zonder deze personen: Henny van der Neut, Tony Bloem & Marlies Ngouateu-Bussemaker (management IGT&D) voor het adviseren, de verschillende contactpersonen van het IGT&D door de jaren heen voor het meedenken, Christiaan Plug (studiobeheerder IGT&D) waar we altijd terecht kunnen op het gebied van media, onze hoofdsponsor IGT&D, OSHU (samenwerkingspartner) en bovenal onze leden die ons steunen in welke vorm dan ook.