Overzicht partners

Sponsoren

Het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies van de Hogeschool Utrecht heeft SOG in haar oprichtingsjaar gesponsord met een bedrag van €1.393,84 en in haar tweedebestaansjaar met een bedrag van €750,00. Ieder jaar sponsert het IGT&D SOG met een van tevoren afgestemd bedrag.


Samenwerkingspartners

OSHU – behartigt de belangen van alle studieverenigingen van de HU, waaronder SOG