Privacy & cookies beleid

Privacyreglement SOG (Studievereniging Opleidingen Gebarentaal)

In dit Privacyreglement gebruikt SOG een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van SOG registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

SOG mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft SOG de plicht om haar leden, contactpersonen van leden en zakelijke relaties:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door SOG worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

 SOG vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft SOG in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens SOG expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die SOG gebruikt en het doel van het gebruik

SOG verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:

 • lid wordt of bent van SOG; 
 • contactpersoon bent van een lid van SOG;
 • een zakelijke relatie bent van SOG
 • de website bezoekt; 
 • contact met ons opneemt. 

SOG verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, IBAN-gegevens, opleiding, startdatum opleiding, documentnummer legitimatiebewijs, BSN, medische gegevens, kledingmaat, moedertaal en beeldmateriaal tijdens evenement als je lid bent van de vereniging.

SOG verzamelt (mogelijk) jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-gegevens, (oud-)beroep(en) en beeldmateriaal tijdens evenement als je een zakelijke relatie bent.

SOG verzamelt (mogelijk) jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres als je als niet-lid een bijdrage levert aan de activiteiten van SOG.

SOG verzamelt (mogelijk) jouw naam en telefoonnummer als je een noodcontactpersoon bent voor een lid van de vereniging.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die leden en zakelijke relaties met SOG sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • leden, contactpersonen, zakelijke relaties of geïnteresseerden te kunnen bereiken;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • bestuurders in te schrijven bij de nodige instanties. 

Cookies

SOG en derden plaatsen cookies in de browser van bezoekers van de website. Deze gegevens stellen mij in staat om:

 • te registreren welke internetsites/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren. 

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee SOG bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

SOG verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de SOG, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die SOG met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid)

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

SOG verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor SOG worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door SOG beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor SOG om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor SOG ten aanzien van alle aan SOG verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door SOG overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. SOG hanteert een termijn van één jaar na het eindigen van de overeenkomst, waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal SOG zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.  

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar secretaris@sogebarentaal.nl . Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van Jouw verzoek bericht daarover van SOG.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kun je contact opnemen met SOG en probeert SOG er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt je bezwaar maken tegen de nieuwsbrief door SOG? Ook daarvoor kun je contact met ons opnemen. 

Uiteraard zal SOG ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De  actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van SOG. 

Privacyreglement SOG versie maart 2020


Cookieverklaring
Wat is een cookie?
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die via deze website op (het IP-adres van) jouw computer worden geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de website registreren. Door jouw browser wordt de cookie op de harde schijf van jouw computer opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies kunnen de bestanden op je computer niet beschadigen.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. Met behulp van een functionele cookie kunnen wij jou herkennen bij een herhaald bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen, waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken.

Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Op deze manier kunnen we onze dienst(en) zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onze adverteerders
We vragen jouw toestemming voor het plaatsen van “tracking cookies” op jouw apparatuur door onze adverteerders. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Sociale netwerken
Op onze website zijn mogelijk buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. De buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter of LinkedIn zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook, Twitter of LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die deze partijen verzamelt, worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Jij hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Onze contactgegevens vind je op onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen we je vragen om je te identificeren. Wanneer je inzage wilt in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Je kunt de cookies het gemakkelijkst verwijderen via jouw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
In sommige gevallen worden tracking cookies geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je tonen. Deze cookies kun je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Wat zijn cookies precies? https://privacyzeker.nl/2018/05/05/watzijncookies/

Hoe verwijder je cookies? https://privacyzeker.nl/2018/07/03/deleting-cookies-step-by-step/