Alcoholprotocol

Bericht van februari 2017

Beste leden,

Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens van het kopen en nuttigen van alcoholhoudende dranken verhoogd van 16 jaar naar 18 jaar.

Op overtreding hiervan staat een boete voor degene die de wet overtreedt of degene die de minderjarige alcohol geeft.

De Hogeschool van Utrecht heeft een protocol opgesteld naar aanleiding van deze wetsverandering. Hier dienen alle studieverenigingen zich aan te houden.

Hierin staat dat wij onze minderjarige leden geen alcohol mogen schenken, maar ook dat onze leden geen alcohol bij zich mogen hebben tijdens door ons georganiseerde activiteiten. Hier het alcoholprotocol van de HU.

Wij hopen u hierbij genoeg te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur SOG