Criteria exceptionele inzet

Regels, criteria & overzicht contributiekorting door exceptionele inzet (2021) 

Regels: 

  • Het zittend bestuur is vrijgesteld van het betalen van contributie. 
  • Het zittend bestuur bepaalt of iemand in aanmerking komt voor deze regeling en legt  hierover verantwoording af aan de ALV, die een veto kan uitspreken of korting voor een  niet-voorgedragen lid kan eisen (indien meerderheid van de stemmen). 
  • Korting is standaard 50% op het lidmaatschapsbedrag voor één jaar. 
  • Indien iemand aan meer dan één van onderstaande criteria voldoet, is het bestuur  diegene extra dankbaar, maar de korting blijft maximaal 50%. 

Criteria (indien men aan minimaal één voldoet, heeft men recht op bovenstaande korting):

1. Infiltranten – voor het jaar dat zij infiltrant zijn  

2. Oud-bestuursleden – alleen het eerste jaar dat zij geen zittend bestuur meer zijn  

Bedankactiviteit voor actieve leden:  

1. Huidige bestuursleden  

2. Alle commissieleden 

  • Activiteitencommissie 
  • Kampcommissie 
  • Internationale commissie 
  • Kascontrolecommissie 

3. Infiltranten