Doelstellingen

1 Contact
SOG heeft tot doel om het contact te stimuleren tussen:

  • De studenten van het IGT&D onderling: ook tussen studenten die een andere studierichting volgen en tussen de voltijd- en deeltijdstudenten;
  • De studenten van het IGT&D en haar medewerkers; door ook docenten uit te nodigen bij bepaalde (in)formele activiteiten;
  • De studenten van het IGT&D en het werkveld: onder andere afgestudeerde tolken en leraren, de Dovengemeenschap en belangenorganisaties;
  • Het IGT&D en gelijksoortige onderwijsinstellingen: waaronder de Universiteit van Amsterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen en buitenlandse onderwijsinstellingen.

SOG streeft zelf naar open en goed contact met haar leden en sponsoren, het IGT&D, de FE, de Gezamenlijke Opleidingscommissie IGT&D (GOC IGT&D), het Overleg Studieverenigingen Hogeschool Utrecht (OSHU), het (inter)nationale werkveld en uiteraard met de Dovengemeenschap.

2 NGT-gebruik & -vaardigheid
SOG heeft verder tot doel om het gebruik van gebaren onder haar leden te stimuleren, opdat hun gebarentaalvaardigheid toeneemt. De voertaal van de vereniging is dan ook de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en bij sommige activiteiten Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG).

3 Toegankelijkheid
SOG heeft tenslotte tot doel om de toegankelijkheid van de vereniging én de maatschappij te vergroten, in zijn algemeenheid, maar in het bijzonder voor doven, slechthorenden en doofblinden.
SOG doet dit door ernaar te streven om:

  • Al haar activiteiten aan te bieden in NGT en/of NmG;
  • Vrijwel al haar activiteiten rolstoeltoegankelijk te maken en in de activiteitenagenda duidelijk te vermelden indien dit niet het geval is;
  • Haar website te voorzien van filmpjes in NGT met daarin dezelfde informatie als de belangrijkste geschreven teksten;
  • Haar website tevens aan te bieden in een versie voor slechtzienden (tzt);
  • Activiteiten te organiseren die erop zijn gericht om in de ‘horende maatschappij’ meer bewustzijn te creëren omtrent de omgang met doven en slechthorenden en om hen enkele basisgebaren uit de NGT aan te leren.

De doelen van bestuur Samen SOG – SOG Samen voor bestuursjaar 2018-2019 zijn in het kort:

1 Tijdens dit bestuursjaar creëren wij meer bekendheid over SOG onder docenten en (aankomende) studenten.

2 Tijdens bestuursjaar 2018-2019 gebruiken wij directe en duidelijke communicatie tussen bestuur, commissies, leden en niet leden over SOG-evenementen.

3 Dit jaar organiseren wij in verband met het 5-jarig bestaan van SOG, activiteit(en) om te vieren en terug te kijken naar wat SOG afgelopen jaren heeft behaald.

4 Dit jaar breiden wij ons netwerk uit binnen de Hogeschool Utrecht en de Dovengemeenschap.

3289 x bekeken 1 x vandaag