Doelstellingen

1 Verenigingsdoelstellingen 

SOG heeft eerder een drietal verenigingsdoelstellingen opgesteld. Deze zullen altijd relevant blijven. Hieronder staan deze doelen nogmaals kort geformuleerd. 

  1. SOG heeft tot doel om het contact te stimuleren tussen IGT&D-studenten onderling en tussen IGT&D-studenten en IGT&D-medewerkers, het werkveld, de Dovengemeenschap en studenten van soortgelijke (buitenlandse) onderwijsinstellingen. 
  2. SOG heeft tot doel om het gebruik van gebaren onder haar leden te stimuleren, opdat hun gebarentaalvaardigheid toeneemt. 
  3. SOG heeft tot doel om de toegankelijkheid van de vereniging én de maatschappij te vergroten in zijn algemeenheid, maar in het bijzonder voor doven, slechthorenden en doofblinden. 

2 Jaardoelstellingen 

Naast deze algemene doelstellingen voor de vereniging, heeft het bestuur tevens drie doelen opgesteld voor het aankomend bestuursjaar. Deze jaardoelen staan hieronder geformuleerd. 

1.In bestuursjaars 2022-2023 is de opkomst bij activiteiten gemiddeld twintig procent van het totale ledenaantal.  

Actie 1: Iedere maand organiseert SOG minimaal één activiteit. Deze activiteiten zijn informeel van aard. Naast deze informele activiteiten, organiseert SOG ten minste vier formele activiteiten in het bestuursjaar 2022-2023. 

Actie 2: Voor elke activiteit plaatst SOG minimaal twee keer een bericht op Facebook en Instagram. Dit in de vorm van een poster en een filmpje. De posters worden op de vierde verdieping van Padualaan 97 verspreid. Er wordt een video gemaakt over de activiteit. Deze video’s worden vertoond op de tv-schermen op de vierde verdieping en op sociale media.

Actie 3: Het bestuur van SOG regelt dat er een SOG-ruimte komt. Hier kunnen het bestuur en de commissies vergaderen. Leden kunnen hier makkelijk aankloppen met vragen en eventuele opmerkingen. De afstand tussen bestuur en leden wordt kleiner. De SOG-ruimte heeft potentie een thuishaven te worden voor onze leden en IGT&D-studenten. SOG wordt zichtbaarder met een SOG-ruimte.

2. In bestuursjaars 2022-2023 werkt SOG samen met verschillende opleidingen. 

Actie 1: SOG werkt samen met de opleiding logopedie, waardoor onze studenten een hoortest kunnen laten afnemen door logopediestudenten. Onze studenten moeten iedere twee jaar een audiogram meenemen naar de les. De logopediestudenten moeten oefenen met het afnemen en het bestuderen van de audiogrammen. Deze opleidingscriteria worden in deze actie gecombineerd.

Actie 2: In overleg met de stagecoördinatoren van het IGT&D legt SOG contacten die leden kunnen gebruiken om schaduwtolkplekken te vinden. Dit kan bijvoorbeeld bij de pedagogische academie voor het basisonderwijs of andere lerarenopleidingen. 

3. In bestuursjaars 2022-2023 maakt SOG contact met andere verenigingen, (doven)instanties en (doven)organisaties door middel van activiteiten. 

Actie 1: De activiteiten die SOG organiseert, worden gedeeld binnen organisaties als Slechthorend-Jong (SH-Jong) en stichting Samenwerkende Utrechtse Dovenorganisaties (SUDO). Dit doet SOG door middel van sociale media. 

Actie 2: SOG laat activiteiten aansluiten aan activiteiten van andere instanties en organisaties, opdat opkomst bij beide activiteiten hoger wordt. SOG stimuleert leden naar activiteiten te gaan van andere instanties. Dit doet SOG middels sociale media.