Doelstellingen

1 Verenigingsdoelstellingen 

SOG heeft eerder een drietal verenigingsdoelstellingen opgesteld. Deze zullen altijd relevant blijven. Hieronder staan deze doelen nogmaals kort geformuleerd. 

 1. SOG heeft tot doel om het contact te stimuleren tussen IGT&D-studenten onderling en tussen IGT&D-studenten en IGT&D-medewerkers, het werkveld, de Dovengemeenschap en studenten van soortgelijke (buitenlandse) onderwijsinstellingen. 
 2. SOG heeft tot doel om het gebruik van gebaren onder haar leden te stimuleren, opdat hun gebarentaalvaardigheid toeneemt. 
 3. SOG heeft tot doel om de toegankelijkheid van de vereniging én de maatschappij te vergroten in zijn algemeenheid, maar in het bijzonder voor doven, slechthorenden en doofblinden. 

2 Jaardoelstellingen 

Naast deze algemene doelstellingen voor de vereniging, heeft het bestuur tevens drie doelen opgesteld voor het aankomend bestuursjaar. Deze jaardoelen staan hieronder geformuleerd. 

1. In het bestuursjaar 2021-2022 komt SOG in contact met haar (potentiële) leden 

Acties

 • SOG is zichtbaar over de gehele vierde verdieping door middel van promotiemateriaal en door het dragen van SOG bestuurs- en commissiekleding. 
 • Wij willen samenwerken met het IGT&D zodat SOG aanwezig kan zijn op open dagen/avonden, onze activiteiten te zien zijn in het studenten en docenten lesrooster en andere acties om de naamsbekendheid van SOG te vergroten onder studenten en medewerkers. 
 • Dit doel hebben wij opgesteld omdat wij niet het gevoel hebben dat iedereen op de opleidingen weet wat SOG doet en wat wij kunnen bieden aan IGT&D studenten, medewerkers en andere geïnteresseerden. 

2. In het bestuursjaar 2021-2022 is SOG actief en zichtbaar voor haar leden 

Acties

 • Wij organiseren minimaal twee activiteiten per periode (A, B, C, D, exclusief E), deze activiteiten kunnen zowel een formeel als informeel jasje hebben. 
 • Wij organiseren minimaal twee activiteiten die te maken hebben met buitenlandse Dovenculturen. 
 • Dit doel hebben wij opgesteld omdat wij willen dat onze leden iets hebben aan hun lidmaatschap. Daarnaast leren zij, door mee te doen aan activiteiten, SOG kennen en willen wij hen een gevoel geven dat zij een deel zijn van het team. 

3. In het bestuursjaar 2021-2022 is SOG haar bestuur en commissies interactief zichtbaar op social media. 

Acties

 • Minimaal 2 keer per week een bericht posten op social media (periode A, B, C, D, exclusief periode E en vakanties) 
 • Wij betrekken de studenten bij de berichten die wij posten op social media door bijvoorbeeld een Q&A, deelacties, een poll of een winactie. 

Dit doel komt voort uit de hierboven genoemde jaardoelen. Wij willen in contact komen met onze (potentiële) leden door actief en zichtbaar te zijn op social media. Hierdoor vergroten wij onze naamsbekendheid en betrekken wij onze volgers bij wat SOG bezig houdt.