Doelstellingen

1 Contact
SOG heeft tot doel om het contact te stimuleren tussen:

 • De studenten van het IGT&D onderling: ook tussen studenten die een andere studierichting volgen en tussen de voltijd- en deeltijdstudenten;
 • De studenten van het IGT&D en haar medewerkers; door ook docenten uit te nodigen bij bepaalde (in)formele activiteiten;
 • De studenten van het IGT&D en het werkveld: onder andere afgestudeerde tolken en leraren, de Dovengemeenschap en belangenorganisaties;
 • Het IGT&D en gelijksoortige onderwijsinstellingen: waaronder de Universiteit van Amsterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen en buitenlandse onderwijsinstellingen.

SOG streeft zelf naar open en goed contact met haar leden en sponsoren, het IGT&D, de FE, de Gezamenlijke Opleidingscommissie IGT&D (GOC IGT&D), het Overleg Studieverenigingen Hogeschool Utrecht (OSHU), het (inter)nationale werkveld en uiteraard met de Dovengemeenschap.

2 NGT-gebruik & -vaardigheid
SOG heeft verder tot doel om het gebruik van gebaren onder haar leden te stimuleren, opdat hun gebarentaalvaardigheid toeneemt. De voertaal van de vereniging is dan ook de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en bij sommige activiteiten Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG).

3 Toegankelijkheid
SOG heeft tenslotte tot doel om de toegankelijkheid van de vereniging én de maatschappij te vergroten in zijn algemeenheid, maar in het bijzonder voor doven, slechthorenden en doofblinden.
SOG doet dit door ernaar te streven om:

 • Al haar activiteiten aan te bieden in NGT en/of NmG;
 • Vrijwel al haar activiteiten rolstoeltoegankelijk te maken en in de activiteitenagenda duidelijk te vermelden indien dit niet het geval is;
 • Haar website te voorzien van filmpjes in NGT met daarin dezelfde informatie als de belangrijkste geschreven teksten;
 • Haar website tevens aan te bieden in een versie voor slechtzienden;
 • Activiteiten te organiseren die erop zijn gericht om in de ‘horende maatschappij’ meer bewustzijn te creëren omtrent de omgang met doven en slechthorenden en om hen enkele basisgebaren uit de NGT aan te leren.

De doelen van bestuur Het Komt Wel SOG voor bestuursjaar 2020-2021 zijn in het kort:

1. Dit bestuursjaar is het bestuur en haar commissies zichtbaar en actief voor haar leden.

Acties:

 • Wij zijn zichtbaar door minimaal drie keer per maand een bericht te posten op sociale media.
 • Wij zijn actief door minimaal twee activiteiten per periode (A, B, C, D, exclusief E) te organiseren, deze activiteiten kunnen
  zowel een formeel als informeel jasje hebben.
 • Deze activiteiten maken wij interessant voor verschillende jaarlagen en overig geïnteresseerden.

2. Tijdens dit bestuursjaar vernieuwt SOG haar website

Acties:

 • Dit bestuursjaar voorzien wij de website van nieuwe filmpjes.
 • Dit bestuursjaar zetten wij een webshop op.

3. Dit bestuursjaar breidt SOG haar netwerk uit binnen de beroepsvelden van docent-, tolk Nederlandse Gebarentaal en schrijftolk

Acties:

 • Dit bestuursjaar leggen wij contact met verschillende beroepsverenigingen binnen de beroepsvelden.
 • Dit bestuursjaar leggen wij contact met de alumni van de verschillende opleidingen.