Mijlpalen

SOG heeft een aantal belangrijke mijlpalen gekend, die wij hier met jullie willen delen.

Mijlpaal 12


Mijlpaal 11

Oud naar nieuwe website SOG

Vernieuwde website inclusief webshop en nieuwe producten

November 2020
SOG bestond ondertussen al iets meer dan 6 jaar. De homepagina van de website was aangemaakt op 22 juli 2014 en dat betekent dat het tijd was voor een nieuw jasje. De oude website was donker en onaantrekkelijk geworden. Daarom heeft de website een heel ander uiterlijk gekregen en is er ook een webshop mét nieuwe SOG merchandise aan toegevoegd.


Mijlpaal 10

SOG Lustrumdag

7 maart 2019
Om ons vijfjarig lustrum te vieren hebben wij een hele mooie dag vol lezingen en workshops georganiseerd. Het was een ontzettend leuke dag en wij willen alle voorgaande besturen van SOG bedanken voor hun inzet. Op naar de tien jaar!


Mijlpaal 9

Studievereniging van de maand (OSHU)

Maart 2019
De OSHU heeft ons in maart tot de studievereniging van de maand benoemd. Dit voor onze lustrumdag die vol zat met super toffe en educatieve activiteiten.


Mijlpaal 8

Award & 100 leden

21 februari 2016
Het College van Bestuur van de HU (via de OSHU) heeft de Studentenparticipatie Award in de categorie ‘Vliegende start’ uitgereikt aan SOG. Daarnaast heeft SOG ook nog eens de grens van 100 leden overschreden.


Mijlpaal 7

Extern lidmaatschap

6 februari 2016
Na stemming tijdens een ALV zijn de statuten gewijzigd en dus mag vanaf nu iedereen lid worden van SOG! Naast het al bestaande lidmaatschap voor IGT&D-studenten, is er ook een extern lidmaatschap voor alle overige belangstellenden.


Mijlpaal 6

Eerste ALV mijlpaal 6

Eerste ALV

14 oktober 2014
Op de eerste Algemene Ledenvergadering is het eerste beleidsplan van SOG gepresenteerd aan en goedgekeurd door de leden. Heerlijke pizza, veel gezelligheid en nuttige bijdragen van de (in grote getale gekomen) leden.


Mijlpaal 5

Eerste activiteit: EJK 2014

5 september t/m 7 september 2014
Met een leuke groep eerstejaars studenten is het bestuur op kamp geweest. In het rustige Austerlitz heeft een geweldig weekend vol spelletjes, kennismakingsopdrachten en vooral gebaren plaatsgevonden.


Mijlpaal 4

Bestuursweekend en schrijven beleidsplan

18 juli t/m 20 juli 2014
Om in alle rust een beleidsplan te schrijven, en de medebestuursleden te leren kennen, is (een deel van) het bestuur een weekendje weg geweest in Soest.


Mijlpaal 3

Statuten tekenen bij de notaris

18 juli 2014
De officiële oprichting van SOG is een feit! Voorzitter Jamie, Secretaris Door en Penningmeester Ilja tekenden de statuten en formulieren voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel.


Mijlpaal 2

Financiële toezegging, definitief van start

12 juli 2014
Hans en Henny hebben laten weten dat het IGT&D een geldbedrag beschikbaar stelt om SOG te helpen opstarten. Dat moest gevierd worden met Piratenbubbels!


Mijlpaal 1

Gesprek met Hans Post en Henny van der Neut

19 juni 2014
In dit gesprek hebben wij; Amber, Door, Ilja, Jamie en Romina, onze plannen en ambities voorgelegd aan Hans en Henny en zij bleken zeer enthousiast. Henny heeft zelfs direct erna een postvakje op het secretariaat IGT&D voor ons gemaakt.